SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Szkolny Konkurs Recytatorski – „Wiersze o książkach i czytaniu”

 

 Tradycyjnie uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej wzięli udział w Wiosennym Konkursie Recytatorskim. Najlepsi, wyłonieni na etapie klasowym, spotkali się 16 maja 2018 r. w sali różowej. Tym razem hasło konkursu brzmiało: Wiersze o książkach i czytaniu i było związane z kończącym się Tygodniem Bibliotek. Do tematyki konkursu nawiązywała również dekoracja.  Recytacje oceniało jury złożone z nauczycielek. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, a publiczność z zapałem oklaskiwała recytatorów.

Przyznano następujące nagrody:

w kategorii klas I-III:

  • I miejsce – Krystian Laskowski, Natalia Deptuła, Natalia Stankiewicz
  • II miejsce – Aleksandra Fankulewska
  • III miejsce – Marcelina Derewecka

w kategorii klas IV-VI:

  • I miejsce – Wiktor Wierzbicki, Wanessa Piątkowska
  • II miejsce – Amelia Borko, Natalia Paluch, Dominik Czerniawski
  • III miejsce – Wiktor Mikulicz

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status