ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie miała miejsce w budynku przy ulicy Gietkowskiej. Spotkali się na niej uczniowie, nauczyciele i trenerzy wszystkich szkół Zespołu.

 W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pani Beata Bublewicz, córka Patrona szkoły, założycielka Fundacji im. Mariana Bublewicza wspierającej działalność szkoły
 • Pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna
 • pan Zbigniew Lewicki, prezes Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu
 • pan Marek Smoliński, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna
 • Pani Izabela Chodań, prezes Miejskiego Towarzystwa Pływackiego „Kormoran” w Olsztynie

Tradycyjnie na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk, która posumowała kończący się rok, gratulowała sukcesów dydaktycznych i sportowych, dziękowała za współpracę oraz życzyła wszystkim wspaniałych wakacji.

Gratulacje i życzenia padły także z ust naszych Gości –  pani Beaty Bublewicz oraz Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza. Nie zabrakło również upominków.

Kolejnym punktem uroczystości były gratulacje i podziękowania dla uczniów-zawodników, którzy w kończącym się  roku szkolnym odnieśli największe sukcesy. Jak co roku otrzymali oni pamiątkowe statuetki, wręczane przez trenerów i naszych Gości.

Największe sukcesy w roku szkolnym 2015/2016 odnieśli:

GIMNASTYKA SPORTOWA:

Agata Boraczyńska,  Barbara Kardynał , Kaja Sokołowska, Aleksandra Gulmantowicz, Agata Kowalska, Hanna Łożyńska

 KAJAKARSTWO

Michał Stańczak, Dominik Bugaj, Kornel Czubak, Adrian Rafalski, Magda Wieliki, Adrian Kuciel, Julia Walczak, Maja Szajdek, Jakub Horba, Jacek Ceckowski, Robert Burakowski,

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Łukasz Cudnoch,  Mateusz Kowalski, Wiktoria Skorupska, Mikołaj Żyźniewski, Izabela Krajewska, Oliwia Kowalczuk, Szymon Piątkowski, Maja Wojciech, Filip Skrzeszewski, Oliwia Krajewska, Maria Wajzer, Karolina Ziejewska, Sylwia Banaszczyk, Adam Kowalski, Aleksandra Mikulicz, Szymon Powązka, Mateusz Lewalski, Tymoteusz Kowalczyk, Amelia Skorupska,  Mateusz Kędzierski, Natalia Skorupska, Piotr Dolat, Aleksander Głowacki

 PŁYWANIE

Karol Zbutowicz, Mateusz Kasztelan, Maciej Danilewski,  Jędrzej Walaszek,  Alan Chodań, Konrad Piwowarski, Maciej Bruździak, Michał Macner, Jakub Mościcki, Marceli Bałdyga, Kacper Jurczak, Szymon Lipiński, Mikołaj Jednaszewski, Wiktoria Szeluga, Laura Krupińska

 

Jak co roku cała społeczność szkolna wybrała Mistrzów Sportu SMS.

Ten zaszczytny tytuł za rok szkolny 2015/2016 otrzymali:

W kategorii liceum – kajakarz  Michał Stańczak

W kategorii gimnazjum – taekwondzistka  Oliwia Krajewska

W kategorii szkoły podstawowej – taekwondzista Łukasz Cudnoch

Tradycyjnie na uroczystości zakończenia roku szkolnego wyróżniani są uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.  Pani dyrektor Barbara Rapińczuk i wychowawcy klas wręczyli im nagrody książkowe.

Najlepsi uczniowie to:

W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Klasa IV: Agata Bułło, Jakub Kłujszo, Amelia Borko, Szymon Kawa, Anna Hucało, Stefan Markowski,

Mikołaj Sokołowski, Oliwia Narkowicz, Monika Wiśniewska

Klasa V: Kamila Kudyba, Alicja Drzewicka, Zuzanna Gołota, Mateusz Kowalski,  Julia Dargiewicz, Tymoteusz Kowalczyk, Amelia Skorupska, Natalia Skorupska, Weronika Paczyńska, Natalia Markowska, Weronika Rubanik, Mateusz Kędzierski, Wiktoria Rajchert

Klasa VI: Klaudia Hrynowiecka,  Łukasz Cudnoch, Wiktoria Kucner,  Izabela Krajewska, Jan Berdzik,  Hubert Czubak, Dominika Łożyńska, Wiktoria Kania, Mikołaj Kościesza, Wiktoria Skorupska, Maja Wojciech

W GIMNAZJUM:

W klasie Ia: Szymon Powązka,   Jakub Sobeczek i Paulina Grabarczyk

W klasie Ib: Rafał Komar, Marta Gładkojć, Nikodem Kurdzieko, Anna Wtulich, Martyna Pawełas, Izabela Muzyka,  Maria Chrostowska, Ewa Jaszczuk

W klasie IIa: Agata Boraczyńska

W klasie IIb: Marika Wiktor, Laura Krupińska, Wiktoria Szeluga, Malwina Jankowska,
Mikołaj Jednaszewski

W klasie III: Julia Walczak, Aleksandra Mikulicz , Dominika Jeznach, Oliwia Krajewska,

Aleksander Głowacki, Aleksandra Pilarczyk, Maja Szajdek

 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:

W klasie Ia: Adam Paliwoda, Wiktor Bojarowski

W klasie Ib: Michał Macner

W klasie IIb: Konrad Rybak, Jan Napieraj, Wiktor Perkowski

W każdym roku szkolnym Rada Pedagogiczna wybiera w drodze głosowania „Super Uczniów SMS”.

Tytuł Super Ucznia SMS za rok szkolny 2015/2016 otrzymali:

W kategorii liceum Konrad Rybak z klasy IIb

W kategorii gimnazjum Julia Walczak z klasy III

W kategorii szkoły podstawowej Kamila Kudyba z klasy V

 Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą frekwencję otrzymali  tytuł Mistrza Obowiązkowości.

W roku szkolnym 2014/2015 byli to:

w liceum Maciej Bruździak z klasy IIb

w gimnazjum Hubert Bruzdewicz z klasy Ib

w klasach IV-VI SP Zuzanna Gołota z klasy V

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego miało także miejsce przekazanie funkcji reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym. Ten zaszczyt przypadł w udziale absolwentom Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego, przyszłym uczniom X LO. Patryk Zych  i Aleksandra Mikulicz zastąpili w poczcie sztandarowym Karola Puźniewskiego i Michaelę Rutkowską, którzy z rąk pani Elżbiety Giedziun-Kakojejko, zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego to także okazja do wręczenia nagród laureatom konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego organizowany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – uczennica klasy V Kamila Kudyba zdobyła tytuł  laureata;  Kamila przygotowywała się do konkursu pod opieką p. Joanny Ulatowskiej-Letko;

Szkolne Konkursy Polonistyczne dla klas IV-VI:

 • „Mistrz Pióra” –  Stefan Markowski  z klasy IV
 • „Mistrz Ortografii” – Kamila Kudyba z klasy V
 • „Mistrz Czytelnictwa” – Wiktoria Kucner z klasy VI

 Konkurs języka angielskiego Master of Grammar:

 • W kategorii gimnazjum: Konrad Kuczyński,  Julia Walczak, Mikołaj Jednaszewski, Laura Krupińska i Piotr Stepanik,
 • W kategorii liceum: Grzegorz Śladowski, Karol Puźniewski, Jakub Januszanis, Konrad Rybak

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej:

 • W kategorii gimnazjum: Maria Wajzer, Dominika Jeznach
 • W kategorii liceum: Konrad Rybak, Karol Puźniewski, Jan Napieraj

Na nagrodę zasłużył także uczeń klasy IB gimnazjum Rafał Komar – laureat Międzynarodowego Konkursu matematycznego PANGEA, zdobywca wyróżnienia w Kangurze i Alfiku, uczestnik ogólnopolskich konkursów matematycznych.

Jak co roku Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk wręczyła podziękowania rodzicom, którzy angażowali się w życie szkoły, działali aktywnie w Radzie Rodziców,  pomagali przy organizacji uroczystości szkolnych i zawodów sportowych.

Podziękowania otrzymali:

pani Magdalena Skrzeszewska, pani Justyna Sokołowicz, pani Monika Wysocka-Kawa, pan Marek Markowski, pani Małgorzata Pilarczyk, pan Krzysztof Kowalski, pani Mariola Sarna, pani Marta Łożyńska, pan Marcin Staszewski, pan Jarosław Kardynał

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy na ręce Pani Dyrektor złożyli podziękowania dla nauczycieli, trenerów i pracowników szkoły za cały rok wspólnej pracy.

Uroczystość prowadzili: panie Joanna Ulatowska-Letko i Justyna Sobeczek oraz uczniowie: Martyna Pawełas i Adam Paliwoda.

 Skip to content