SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2013/2014 o dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych mogą ubiegać się:
– uczniowie z klas I-III i V szkoły podstawowej oraz z II klasy liceum.

Kryterium dochodowe wynosi 456 zł dla uczniów klas II-III, V szkoły podstawowej oraz II klasy liceum. Dla uczniów klas pierwszych kryterium to wynosi 539 zł.

Termin składania wniosków w szkole do dnia 5 września 2013 r. (termin ostateczny)
Wzór wniosku jest dostępny w sekretariatach szkoły.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status